Co nabízím

Nabízím krátkodobé psychologické poradenství i déledobou individuální terapii orientovanou na Gestalt psychoterapeutický přístup, ve kterém se systematicky vzdělávám.


Ve své práci se řídím Etickým kodexem psychologické činnosti.

Veškeré informace jsou důvěrné. 

Předání jakýchkoli informací provádím jedině se souhlasem klienta.

Nemám uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pracuji tedy na přímou platbu klientů a neodevzdávám dokumentaci třetí straně.

Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení závažných trestných činů. Pokud by k takové situaci došlo, o své povinnosti nejdříve mluvím s klientem.

Z důvodu omezení poskytování služeb při nouzovém stavu poskytuji nyní konzultace pouze online či telefonickou formou. Volba online či telefonického kontaktu dle preference klienta.

​​

Cena a storno poplatky:

Standardní délka sezení je 50 minut s cenou 500 Kč za sezení. Frekvence sezení po dohodě s klientem.

Při neomluvené konzultaci či omluvě méně jak 24 hodin předem hradí klient plnou výši sezení.